Vergoeding met PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun jij de hulp van AD(H)D coach / Professional Organizer Leonie van Kooten vergoed krijgen. Mijn werkzaamheden vallen onder ‘individuele begeleiding”.

Het aanvragen van een PGB (Persoons gebonden budget)


Sinds januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van zorg en ondersteuning. Dit valt onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via internet kan je een Wmo-melding doen bij de gemeente waar je woont (zoek op: Wmo melding plus vermelding naam gemeente). Deze melding vormt de basis van de aanvraag voor hulp of zorg.

De gemeente biedt twee soorten keuzes in zorg:

  • Zorg in Natura (Zin). Deze zorg is door de gemeente zelf ingekocht.
  • Het Persoonsgebonden budget (Pgb). Een bedrag waar je zelf zorg mee in kunt kopen. Dat geeft meer vrijheid dan bij Zorg in natura, maar brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee.

Als je het lastig vindt om te bepalen welke vorm van zorg het beste bij jou past, kan je de Pgb-test van Per Saldo maken (Per Saldo is een vereniging die informeert, adviseert en opkomt voor de collectieve belangen van alle budgethouders).Uit deze test volgt een persoonlijk advies. De test is anoniem, dus er worden geen gegevens doorgegeven aan anderen.

Handige websites om je verder te oriënteren zijn: